آکادمی رابکس

Bid Price

قیمت مناقصه

مبتدی

در بازارهای مالی، ارزشی است که خریداران برای یک دارایی مانند کالا یا ارز دیجیتال ارائه می‌کنند.

کلمات مشابه