آکادمی رابکس

Candlestick

کندل استیک (نمودار شمعی)

مبتدی

نموداری که که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک دوره خاص را نشان می‌دهد.

کلمات مشابه