آکادمی رابکس

Win Rate

درصد پیروزی

مبتدی

در بازارهای مالی، نرخ برد (یا نسبت برد) معیاری است که نشان می‌دهد یک معامله‌گر چقدر می‌تواند سودآور باشد.

کلمات مشابه