آکادمی رابکس

Sharpe Ratio

نسبت شارپ

مبتدی

نسبتی که در سال 1966 ایجاد شد و سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان از آن برای ارزیابی بازده بالقوه سرمایه گذاری (ROI) استفاده می‌کنند.

کلمات مشابه