آکادمی رابکس

Layer2

لایه دوم

متوسط

یک چارچوب یا پروتکل ثانویه که بر روی یک سیستم بلاک چین ساخته شده تا مقیاس پذیری بیشتری را ارائه دهد.

کلمات مشابه