آکادمی رابکس

Bid-Ask Spread

فاصله بازار

مبتدی

فاصله بازار یا تفاوت بین بهترین قیمت پیشنهادی برای خرید یک ارز و بهترین قیمت پیشنهادی برای فروش آن ارز در یک بازار.

برای مثال در بازار بیت کوین ریال، فرض کنید بهترین قیمت فروش گذاشته شده در کتاب سفارش‌ها (order book) عدد ۱۰۰ تومان است. از طرفی فرض کنید در بین خریداران، بهترین قیمت گذاشته شده برای خرید عدد ۵۰ تومان است. در این صورت فاصله بازار، فاصله بین ۱۰۰ و ۵۰ یعنی عدد ۵۰ خواهد بود.

کلمات مشابه