آکادمی رابکس

Genesis Block

بلاک پیدایش

مبتدی

اولین بلاکی که در شبکه بلاک چین مربوطه ایجاد می‌شود که به آن بلوک 0 یا بلوک 1 نیز می‌گویند.

کلمات مشابه