آکادمی رابکس

Black Swan Event

رویداد قو سیاه

مبتدی

رویدادی که کاملا غیرمنتظره است و متفاوت با انتظار است و پیامدهای گسترده‌ای را در پی دارد.

کلمات مشابه