آکادمی رابکس

Ransomware

باج افزار

مبتدی

نوعی بدافزار که رایانه شما را تحت کنترل خود در می‌آورد و تهدید می‌کند که فایل‌ها را از بین می‌برد یا فاش می‌کند مگر اینکه باج پرداخت شود.

کلمات مشابه