آکادمی رابکس

Confirmation Time

زمان تاییدیه

مبتدی

مدت زمانی که طول می‌کشد یک تراکنش به شبکه ارسال شده و پس از تایید در یک بلاک قرار بگیرد.

کلمات مشابه