دریافت شماره شبا

تبدیل

شماره کارت به شبا | شماره حساب به شبا | شماره کارت به شماره سپرده | شماره شبا به شماره حساب

هر شماره حساب بانکی ، قابل تبدیل به یک شماره حساب شبا می‌باشد. صفحه شماره حساب شبا در دیگر بانک‌ها نیز درگاهی برای دسترسی سریع شما می‌باشد.
برای فروش به رابکس نیاز است که شماره شبا حساب خود را در قسمت فروش به رابکس وارد نمایید و رابکس در کوتاه ترین زمان ممکن مبلغ معادل ارز دیجیتال فروخته شده بر اساس سازو کار درج شده در قوانین را به شما انتقال خواهد داد. به این منظور از لینک های زیر ابتدا بانک خود را انتخاب نمایید و سپس با استفاده از شماره حساب و یا شماره کارت بانکی شماره شبا خود را به دست بیاورید. همچنین می توانید با استفاده از شماره شبا، شماره حساب خود را به دست بیاورید.
بانک مورد نظر خود را انتخاب کنید.