صرافی ارز دیجیتال رابکس

دریافت شماره شبا

برای برداشت‌های ریالی، باید شماره شباید خود را داشته باشید.

تسویه‌های ریالی با استفاده از پرداخت‌های پایا انجام می‌شود. به هنگام ثبت درخواست برداشت تومانی از شما خواسته می‌شود تا شماره شبای مربوط به حساب کاربری خودتان را وارد کنید.

این شماره شبا در بیشتر وقت‌ها روی کارت‌های بانکی شما نوشته شده است. اگر به شماره شبای خود دسترسی ندارید می‌توانید از طریق سایت بانک مورد نظرتان آن را به دست بیاورید. شماره شبا از روی شماره کارت و شماره حساب شما قابل محاسبه است. 

بانک مورد نظر خود را انتخاب کنید