پیش‌بینی‌های مختلفی درباره هاوینگ و تاثیر آن بر بیت کوین می‌شود. اما در نهایت باز هم نمی‌توان به طور قطع درباره آینده صحبت کرد. درست است که بیشتر پیش‌بینی‌ها خوشبینانه و صعودی است، اما همچنان همه‌ی سرمایه‌گذاران نفس نفس زنان منتظر آن هستند تا ببینند در 12 می چه اتفاقی خواهد افتاد.

منبع: کوین‌تلگراف